100 Productiviteitstips Voor Office Applicaties

productiviteitstips office applicaties

Tijd besparen en productiever werken? Ontdek 100 productiviteitstips die je workflow optimaliseren in de wereld van Microsoft Office. In dit artikel presenteren we 25 sneltoetsen en trucs voor elk van de vier populaire Office applicaties: Word, Excel, Outlook en PowerPoint. Of je nu een doorgewinterde professional bent of een beginner, deze tips zullen je helpen om je digitale vaardigheden te verbeteren en kostbare tijd te besparen tijdens je dagelijkse taken.

Productiviteitstips Microsoft Excel

#VraagAntwoord
1Hoe kan ik snel een nieuw werkblad maken?Druk op Shift + F11.
2Hoe kan ik een formule invoegen?Druk op “=” en begin met typen.
3Hoe kan ik snel een rij of kolom invoegen of verwijderen?Selecteer de rij of kolom en klik met de rechtermuisknop om de optie Invoegen of Verwijderen te kiezen.
4Hoe kan ik cellen snel opmaken als een bepaalde voorwaarde wordt voldaan?Gebruik Voorwaardelijke opmaak in het tabblad Start.
5Hoe kan ik snel sorteren?Selecteer de gegevens en kies Sorteren en filteren in het tabblad Gegevens.
6Hoe kan ik snel filteren?Kies Sorteren en filteren in het tabblad Gegevens en gebruik de filterknoppen.
7Hoe kan ik snel de som van een reeks cellen berekenen? Selecteer de cellen en kijk naar de statusbalk onder aan het venster.
8Hoe kan ik cellen met formules tonen of verbergen?Kies Weergave > Formules.
9Hoe kan ik snel naar de laatste cel van een kolom springen? Druk op Ctrl + Omlaag.
10Hoe kan ik snel naar de laatste cel van een rij springen?Druk op Ctrl + Rechts.
11Hoe kan ik een grafiek maken?Selecteer de gegevens en kies Invoegen > Grafiek.
12Hoe kan ik snel cellen kopiëren en plakken met opmaak?Gebruik Ctrl + C om te kopiëren, en Ctrl + Alt + V om plakken speciaal te gebruiken.
13Hoe kan ik cellen snel uitlijnen? Kies Start > Uitlijnen.
14Hoe kan ik snel de breedte van kolommen aanpassen?Dubbelklik op de lijn tussen de kolomkoppen.
15Hoe kan ik snel cellen samenvoegen?Kies Samenvoegen en centreren in het tabblad Start.
16Hoe kan ik een functie invoegen? Gebruik de functie-assistent (fx) in de formulebalk.
17Hoe kan ik snel cellen onderaan vergrendelen terwijl ik door het werkblad scroll?Kies Beeld > Venster inschakelen.
18Hoe kan ik snel tekst naar boven of beneden uitlijnen in een cel? Kies Start > Onder elkaar uitlijnen of Naast elkaar uitlijnen.
19Hoe kan ik snel een absolute celverwijzing maken in een formule? Voeg “$” toe voor de rij en kolom (bijvoorbeeld $A$1).
20Hoe kan ik snel een grafiek opmaken?Klik met de rechtermuisknop op de elementen van de grafiek en kies de opties om op te maken.
21Hoe kan ik snel een aangepaste lijst maken voor het automatisch invullen?Kies Bestand > Opties > Geavanceerd > Aangepaste lijsten.
22Hoe kan ik snel een gegevensvalidatie toepassen op cellen?Kies Gegevens > Gegevensvalidatie.
23Hoe kan ik snel rijen of kolommen verbergen?Selecteer de rijen of kolommen en kies de optie Verbergen in het snelmenu.
24Hoe kan ik snel tekst in cellen splitsen?Kies Gegevens > Tekst naar kolommen.
25Hoe kan ik snel een werkmap delen met anderen?Kies Bestand > Delen en volg de instructies voor delen en samenwerken.

Productiviteitstips Microsoft Word

#VraagAntwoord
1Hoe kan ik snel tekst selecteren?Druk op Ctrl + A om alles te selecteren, of dubbelklik op een woord om dat woord te selecteren.
2Hoe kan ik snel een nieuw document maken?Druk op Ctrl + N.
3Wat is de sneltoets om tekst vetgedrukt te maken? Druk op Ctrl + B.
4Hoe kan ik tekst cursief maken?Druk op Ctrl + I.
5Wat is de sneltoets voor onderstrepen?Druk op Ctrl + U.
6Hoe kan ik tekst kopiëren?Druk op Ctrl + C.
7Hoe kan ik tekst plakken?Druk op Ctrl + V.
8Wat is de sneltoets voor ongedaan maken?Druk op Ctrl + Z.
9Hoe kan ik tekst opnieuw doen?Druk op Ctrl + Y.
10Hoe kan ik snel zoeken in het document?Druk op Ctrl + F.
11Hoe kan ik de spelling controleren?Druk op F7.
12Hoe kan ik snel de lettergrootte wijzigen?Gebruik Ctrl + Shift + > om de lettergrootte te vergroten en Ctrl + Shift + < om deze te verkleinen.
13Hoe maak ik snel opsommingstekens of nummering?Druk op Ctrl + Shift + L voor opsommingstekens en Ctrl + Shift + N voor nummering.
14Hoe voeg ik een paginanummer toe? Kies Invoegen > Paginanummer.
15Hoe kan ik tekst markeren?Druk op Ctrl + Alt + H voor markeren.
16Hoe kan ik snel naar het begin of het einde van een document gaan?Druk op Ctrl + Home om naar het begin te gaan en Ctrl + End om naar het einde te gaan.
17Hoe kan ik tekst uitlijnen?Gebruik Ctrl + L (links), Ctrl + R (rechts), Ctrl + E (centreren) of Ctrl + J (uitvullen).
18Hoe maak ik snel een koptekst of voettekst? Dubbelklik in de koptekst of voettekstgebieden bovenaan of onderaan de pagina.
19Hoe maak ik snel een inhoudsopgave?Kies Verwijzingen > Inhoudsopgave.
20Hoe kan ik snel de spelling en grammatica controleren? Druk op F7.
21Hoe kan ik tekst verplaatsen zonder kopiëren en plakken?Selecteer de tekst en sleep deze naar de nieuwe locatie.
22Hoe kan ik snel de opmaakstijl wijzigen?Selecteer de tekst en kies een andere stijl uit de stijlenlijst.
23Hoe kan ik de paginamarges aanpassen?Kies Pagina-indeling > Marges.
24Hoe kan ik snel een woord tellen?Kies Controleren > Woorden tellen.
25Hoe kan ik snel de weergave van mijn document wijzigen?Gebruik de knoppen onderaan het Word-venster om te schakelen tussen de weergavemodi.

Productiviteitstips Microsoft PowerPoint

#VraagAntwoord
1Hoe kan ik snel een nieuw dia maken?Druk op Ctrl + M.
2Hoe kan ik snel dia’s verwijderen?Selecteer de dia en druk op Delete.
3Hoe kan ik snel dia’s kopiëren? Selecteer de dia en gebruik Ctrl + C en Ctrl + V.
4Hoe kan ik een diadiavoorstelling starten?Druk op F5.
5Hoe kan ik de diadiavoorstelling onderbreken?Druk op de spatiebalk.
6Hoe kan ik snel diaovergangen toepassen?Kies Overgangen en selecteer de gewenste overgang.
7Hoe kan ik snel diaanimaties toevoegen?Kies Animaties en selecteer een animatie-effect.
8Hoe kan ik snel de volgorde van dia’s wijzigen?Sleep dia’s in de overzichtsweergave.
9Hoe kan ik snel notities aan een dia toevoegen?Kies Beeld > Notitiepagina.
10Hoe kan ik snel een afbeelding invoegen? Kies Invoegen > Afbeelding.
11Hoe kan ik snel vormen toevoegen? Kies Invoegen > Vormen.
12Hoe kan ik snel een video invoegen?Kies Invoegen > Video.
13Hoe kan ik snel een grafiek invoegen?Kies Invoegen > Grafiek.
14Hoe kan ik snel een geluid invoegen?Kies Invoegen > Audio.
15Hoe kan ik snel een tekstvak invoegen? Kies Invoegen > Tekstvak.
16Hoe kan ik snel tekst opmaken met opvulling en lijnen?Kies Opmaak > Vulling en Opmaak > Lijn.
17Hoe kan ik snel de lettergrootte wijzigen?Kies Start > Lettertypegrootte.
18Hoe kan ik snel een opmaakprofiel toepassen?Kies Start > Opmaakprofiel.
19Hoe kan ik snel een dia dupliceren?Kies Start > Dia dupliceren.
20Hoe kan ik snel de achtergrondkleur wijzigen?Kies Ontwerpen > Achtergrondstijlen.
21Hoe kan ik snel de diadiavoorstelling opslaan als video?Kies Bestand > Opslaan als video.
22Hoe kan ik snel hyperlinks toevoegen?Selecteer de tekst of vorm en kies Invoegen > Hyperlink.
23Hoe kan ik snel een aangepaste animatie volgorde instellen? Kies Animaties > Aangepaste animatie.
24Hoe kan ik snel een diaoverzicht genereren?Kies Beeld > Diaoverzicht.
25Hoe kan ik snel een presentatie als PDF opslaan?Kies Bestand > Opslaan als en selecteer PDF als het bestandstype.

Productiviteitstips Microsoft Outlook

#VraagAntwoord
1Hoe kan ik snel een nieuw e-mailbericht maken?Druk op Ctrl + N.
2Hoe kan ik snel een e-mail beantwoorden?Druk op Ctrl + R.
3Hoe kan ik snel een e-mail allen beantwoorden?Druk op Ctrl + Shift + R.
4Hoe kan ik snel een e-mail doorsturen?Druk op Ctrl + F.
5Hoe kan ik snel een e-mail markeren als gelezen of ongelezen?Klik met de rechtermuisknop op de e-mail en kies Markeren als gelezen of Markeren als ongelezen.
6Hoe kan ik snel een e-mail verwijderen?Druk op Delete of Shift + Delete om permanent te verwijderen.
7Hoe kan ik snel een e-mail categoriseren?Klik met de rechtermuisknop op de e-mail en kies Categorieën.
8Hoe kan ik snel een e-mail archiveren?Gebruik de sneltoets Ctrl + Shift + I.
9Hoe kan ik snel een e-mail zoeken?Gebruik de zoekbalk bovenaan en voer trefwoorden in.
10Hoe kan ik snel een afspraak maken in de agenda?Druk op Ctrl + Shift + A.
11Hoe kan ik snel een herinnering instellen?Kies Belangrijkheid en vervolgens Herinnering instellen.
12Hoe kan ik snel een e-mailbijlage opslaan?Klik met de rechtermuisknop op de bijlage en kies Opslaan als.
13Hoe kan ik snel een contactpersoon toevoegen? Kies Bestand > Nieuw > Contactpersoon.
14Hoe kan ik snel een regel maken om e-mails automatisch te organiseren? Kies Start > Regels en waarschuwingen.
15Hoe kan ik snel mijn agenda delen met anderen?Kies Bestand > Agenda openen en kies Delen.
16Hoe kan ik snel een out-of-office-melding instellen? Kies Bestand > Automatische antwoorden.
17Hoe kan ik snel e-mails groeperen op onderwerp?Kies Beeld > Gespreksweergave.
18Hoe kan ik snel de weergave van de takenlijst aanpassen?Kies Taken en pas de filteropties aan.
19Hoe kan ik snel een e-mail als taak maken?Klik met de rechtermuisknop op de e-mail en kies Volgen > Als taak weergeven.
20Hoe kan ik snel een e-mail afdrukken?Druk op Ctrl + P.
21Hoe kan ik snel een e-mail in de agenda omzetten in een afspraak?Klik en sleep de e-mail naar de agenda.
22Hoe kan ik snel meerdere e-mails verplaatsen naar een map?Selecteer de e-mails en sleep ze naar de map.
23Hoe kan ik snel een handtekening toevoegen aan mijn e-mails? Kies Bestand > Opties > E-mail > Handtekeningen.
24Hoe kan ik snel een e-mail als concept opslaan?Druk op Ctrl + S.
25Hoe kan ik snel een contactpersoon toevoegen aan mijn adresboek?Klik met de rechtermuisknop op de afzender en kies Toevoegen aan mijn adresboek.

Conclusie

Deze lijst met 100 productiviteitstips voor programma’s zoals Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Outlook kan je helpen om beter met deze programma’s te werken. Je kunt bijvoorbeeld sneltoetsen gebruiken om dingen sneller te doen, handige functies te ontdekken en slimme trucs te leren. Met deze tips kun je je documenten mooier maken, gegevens handiger beheren, aantrekkelijke presentaties maken en je e-mailverkeer beter organiseren. Kortom, deze tips zijn als handige gereedschappen die je kunnen helpen om slimmer en sneller te werken met Microsoft Office, zodat je meer gedaan krijgt.

Gerelateerde producten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *